Z-90 Noval

Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval


Z-90 Noval sú technicky najdokonalejším typom vonkajších žalúzií.

Týmito žalúziami úplne nahrádzame súčasný typ Z-90. Hlavné výhody v porovnaní so súčasnými Z-90 sú:Z-90 Noval má lamely v tvare Z so šírkou 90 mm. Lamely sa vedú vo vodiacich lištách alebo v lanku, ktoré fixujú žalúzie na bokoch v správnej polohe.


Spodná hrana lamely je vybavená gumovým tesnením, ktoré v kombinácii s tvarom lamiel zaručuje dokonalé doklopenie a tým aj maximálne tienenie. Integrované tesnenie na lamelách navyše tlmí prípadné zvuky pri doklopení žalúzií. Zaobstarajte si vonkajšie žalúzie, ktoré vám poskytnú mimoriadne pohodlné bývanie.


Vonkajšie žalúzie sa dajú nainštalovať do okenného otvoru alebo nad okenný otvor. V prípade inštalácie do okenného otvoru zväzok vytiahnutých lamiel znižuje svetlú výšku okna, príp. môžeme žalúzie inštalovať nad okenný otvor, kde do svetlej výšky okna zasahovať nebudú.


Fotogaléria


1. Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval bez krytia horného nosiča

               tento typ žalúzií sa využíva väčšinou v prípade, že je na budove stavebne pripravený priestor na umiestnenie vonkajších žalúzií,

do vopred pripraveného priestoru sa vonkajšie žalúzie kotvia prostredníctvom konzol a držiakov,

po vytiahnutí nie sú žalúzie zvonku viditeľné, nosič a zväzok vytiahnutých lamiel je uložený pod fasádou domov,

žalúzie bez krytia horného nosiča sa dajú použiť aj na dodatočnú montáž, po inštalácii je zvonku viditeľný nosič, ako aj zväzok vytiahnutých lamiel a mechanizmus žalúzií nie je chránený pred poveternostnými vplyvmi a hrubými nečistotami.

                                 


2.  Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval s krytom z hliníkového plechu

               Hliníkový krycí plech zakrýva horný nosič a pri vytiahnutí žalúzií aj zväzok lamiel

zároveň ochráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,

pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,

používa sa pri inštalácii žalúzií, keď horný nosič nie je uložený pod fasádou, alebo pri inštalácii žalúzií, ktoré sú vysunuté pred fasádou,

farbu si vyberte zo širokej ponuky podľa vzorkovníka RAL tak, aby ladila so žalúziami alebo s fasádou.

kotvia sa do rámu okna, ostenia alebo nadpražia.

                                 


3.  Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval v podomietkovej schránke

               vonkajšie žalúzie sa inštalujú do schránky a spolu s ňou sa následne kotvia na budovu,

schránka so žalúziami je určená na zaomietanie, nevidno ju teda zvonku budovy,

schránka chráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,

v schránke je uložený zväzok lamiel pri vytiahnutí žalúzií,

pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,

v našej ponuke je viac typov schránok: PS, PSI, PSL vrátane vyhotovenia so zateplením,

môžete si vybrať schránky vrátane bočných izolačných panelov na zapustené vodiace lišty, ktoré sú zvonku neviditeľné.

                                 


4.  Vonkajšie žalúzie Z-90 NOVAL v preklade HELUZ

               špeciálne stavebné preklady určené na umiestnenie vonkajších žalúzií slúžia a štandardný nosný prekladko , vonkajšie žalúzie sa dajú do nich montovať po dokončení stavby aj ,

žalúzie sa inštalujú do priestoru v stavebnom preklade, keď po vytiahnutí nie je zväzok lamiel viditeľný,

žalúzie sú chránené pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti je zamedzené vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,

pri motorickom ovládaní sú elektrické súčasti žalúzií chránené,

môžete si vybrať bočné izolačné panely na zapustené vodiace lišty, ktoré sú zvonku neviditeľné.

                                 


5.  Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval v samonosnom vyhotovení

samonosný systém žalúzií sa používa vtedy, keď sa na budovu nedá uchytiť horný nosič,

žalúzie sa v tomto prípade kotvia len prostredníctvom vodiacich líšt do rámu okna alebo ostenia,

vodiace lišty môžu byť štandardné hranaté alebo dizajnové okrúhle,

nainštalovať ich možno buď do vopred pripraveného priestoru (pod omietkou), alebo tak, že sa horný nosič prekryje hranatou alebo okrúhlou hliníkovou schránkou.

                                 

6.  Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval vyhotovenie Mistral               

toto vyhotovenie zaručuje vonkajším žalúziám väčšiu stabilitu vo vetre

pri tomto vyhotovení sa vždy používajú vodiace lišty VL 6 a dve vodiace lanká s priemerom Ø 3,5 mm, umiestnené 75 mm od vonkajšej hrany vodiacej lišty. Tieto lanká pomáhajú lamelám k vyššej stabilite vo vetre Použité sú konzoly PK 70

horný nosič je pri tomto vyhotovení z hliníka a montážne držiaky sú MD 1a z nehrdzavejúcej ocele

                                 

7.  Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval vyhotovenie Comfort systém

               Comfort systém je riešenie, ktoré výrazným spôsobom zrýchli montáž vonkajších žalúzií. Takisto odpadá montáž krycích plechov alebo podmietkových schránok. Nespornou výhodou tohto vyhotovenia je jednoduchosť a rýchlosť montáže a s tým spojená úspora nemalých finančných prostriedkov.

Systém s predmontovanými vonkajšími žalúziami sa kotví cez vodiace lišty a do šírky 200 cm je samonosný. Nad túto šírku je potrebné prídavné kotvenie. Všetky montážne otvory sú pripravené už z výroby.

Tento výrobok ponúkame vo dvoch základných vyhotoveniach a to buď predokenné alebo podmietkové vyhotovenie.

Systém je možné vybaviť aj rolovacou sieťou, ktorá je tiež predmontovaná od nás z výroby.Hraničné rozmery

Typ Min.šírka Max.šírka Max.výška Max.plocha

Z-90 kľuka

50 cm 500 cm 500 cm 8 m2

Z-90 motor

50 cm 500 cm 500 cm 20 m2

Z-90 Noval Comfort kľuka

50 cm 400 cm 400 cm 8 m2

Z-90 Noval Comfort motor

50 cm 400 cm 400 cm 16 m2


Fotogaléria