C-80 Vental

Vonkajšie žalúzie C-80 Vental   


Vonkajšie žalúzie C-80 Vental majú lamely so zahnutými okrajmi v tvare C so šírkou 80 mm.

Vďaka ich inovačnému tvaru pri nich dosahujeme minimálny nábal, ktorý je ešte nižší než pri žalúziách C 80 CC.

Vďaka rebríčku, ktorý má menší rozchod, sa na meter výšky používa viac lamiel ako pri štandardných C 80 a vďaka väčšiemu presahu lamiel cez seba docielime lepšie tienenie.

Rebríčky sú uchytené na krajoch lamely v háčikoch. Týmto systémom uchytenia sme vylúčili nechcené pretočenie lamely v rebríčku. Lamely sa vedú vo vodiacich lištách alebo v lanku, ktoré fixujú žalúzie po bokoch v správnej polohe.

Vonkajšie žalúzie sa dajú nainštalovať do okenného otvoru alebo nad okenný otvor. V prípade inštalácie do okenného otvoru zväzok vytiahnutých lamiel znižuje svetlú výšku okna, príp. môžeme žalúzie inštalovať nad okenný otvor, kde do svetlej výšky okna zasahovať nebudú.


Fotogaléria1. Vonkajšie žalúzie C-80 Vental bez krytia horného nosiča

 
tento typ žalúzií sa využíva väčšinou v prípade, že je na budove stavebne pripravený priestor na umiestnenie vonkajších žalúzií,
do vopred pripraveného priestoru sa vonkajšie žalúzie kotvia prostredníctvom konzol a držiakov,
po vytiahnutí nie sú žalúzie zvonku viditeľné, nosič a zväzok vytiahnutých lamiel je uložený pod fasádou domov,
žalúzie bez krytia horného nosiča sa dajú použiť aj na dodatočnú montáž, po inštalácii je zvonku viditeľný nosič, ako aj zväzok vytiahnutých lamiel a mechanizmus žalúzií nie je chránený pred poveternostnými vplyvmi a hrubými nečistotami.
    


2.  Vonkajšie žalúzie C-80 Vental s krytom z hliníkového plechu

 
Hliníkový krycí plech zakrýva horný nosič a pri vytiahnutí žalúzií aj zväzok lamiel
zároveň ochráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,
používa sa pri inštalácii žalúzií, keď horný nosič nie je uložený pod fasádou, alebo pri inštalácii žalúzií, ktoré sú vysunuté pred fasádou,
farbu si vyberte zo širokej ponuky podľa vzorkovníka RAL tak, aby ladila so žalúziami alebo s fasádou.
kotvia sa do rámu okna, ostenia alebo nadpražia.
    


3.  Vonkajšie žalúzie C-80 Vental v roletovom hliníkovom boxe

 
vonkajšie žalúzie sú umiestnené v boxe a na budovu sa inštalujú ako jeden celok. Systém je samonosný a kotví sa prostredníctvom vodiacich líšt na rám okna alebo do ostenia,
box chráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
box zakrýva horný nosič a pri vytiahnutí žalúzií aj zväzok lamiel,
pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,
voliteľne môže obsahovať integrovanú rolovaciu sieť proti hmyzu
v našej ponuke sú tri typy boxov, a to predokenný so skosením 20° (výkres), podomietkový so skosením 20° (výkres) a guľatý(výkres),
ak si vyberiete typ boxu, ktorý vidno pri pohľade zvonku budovy, dá sa vyberať zo širokej farebnej škály RAL, aby box ladil so žalúziami alebo s fasádou,
je vhodný na dodatočnú predokennú montáž, montáž na fasádu i montáž na dodatočné zaomietanie.
    


4.  Vonkajšie žalúzie C-80 Vental v podomietkovej schránke

 
vonkajšie žalúzie sa inštalujú do schránky a spolu s ňou sa následne kotvia na budovu,
schránka so žalúziami je určená na zaomietanie, nevidno ju teda zvonku budovy,
schránka chráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
v schránke je uložený zväzok lamiel pri vytiahnutí žalúzií,
pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,
v našej ponuke je viac typov schránok: PS (výkres), PSI (výkres), PSL (výkres) vrátane vyhotovenia so zateplením,
môžete si vybrať schránky vrátane bočných izolačných panelov na zapustené vodiace lišty, ktoré sú zvonku neviditeľné.
    


5.  Vonkajšie žalúzie C-80 Vental v preklade HELUZ

 
špeciálne stavebné preklady určené na umiestnenie vonkajších žalúzií slúžia ako štandardný nosný preklad, vonkajšie žalúzie sa dajú do nich namontovať aj po dokončení stavby,
žalúzie sa inštalujú do priestoru v stavebnom preklade, keď po vytiahnutí nie je zväzok lamiel viditeľný,
žalúzie sú chránené pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti je zamedzené vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
pri motorickom ovládaní sú elektrické súčasti žalúzií chránené,
môžete si vybrať bočné izolačné panely na zapustené vodiace lišty, ktoré sú zvonku neviditeľné.
    


6.  Vonkajšie žalúzie C-80 Vental v samonosnom vyhotovení

 
samonosný systém žalúzií sa používa vtedy, keď sa na budovu nedá uchytiť horný nosič,
žalúzie sa v tomto prípade kotvia len prostredníctvom vodiacich líšt do rámu okna alebo ostenia,
vodiace lišty môžu byť štandardné hranaté alebo dizajnové okrúhle,
nainštalovať ich možno buď do vopred pripraveného priestoru (pod omietkou), alebo tak, že sa horný nosič prekryje hranatou alebo okrúhlou hliníkovou schránkou.
    

7.  Venkovní žaluzie C-80 Vental provedení Mistral

 
toto vyhotovenie zaručuje vonkajším žalúziám väčšiu stabilitu vo vetre
pri tomto vyhotovení sa vždy používajú vodiace lišty VL 6 a dve vodiace lanká s priemerom Ø 3,5 mm, umiestnené 75 mm od vonkajšej hrany vodiacej lišty. Tieto lanká pomáhajú lamelám k vyššej stabilite vo vetre Použité sú konzoly PK 70
horný nosič je pri tomto vyhotovení z hliníka a montážne držiaky sú MD 1a z nehrdzavejúcej ocele
    


8.  Vonkajšie žalúzie C-80 Vental vyhotovenie Comfort systém

 
Comfort systém je riešenie, ktoré výrazným spôsobom zrýchli montáž vonkajších žalúzií. Takisto odpadá montáž krycích plechov alebo podmietkových schránok. Nespornou výhodou tohto vyhotovenia je jednoduchosť a rýchlosť montáže a s tým spojená úspora nemalých finančných prostriedkov.
Systém s predmontovanými vonkajšími žalúziami sa kotví cez vodiace lišty a do šírky 200 cm je samonosný. Nad túto šírku je potrebné prídavné kotvenie. Všetky montážne otvory sú pripravené už z výroby.
Tento výrobok ponúkame vo dvoch základných vyhotoveniach a to buď predokenné alebo podmietkové vyhotovenie.
Systém je možné vybaviť aj rolovacou sieťou, ktorá je tiež predmontovaná od nás z výroby.
Vonkajšie žalúzie C-80 CC sú totožné s typom vonkajších žalúzií C-80. Líšia sa však spôsobom skladania lamiel, vďaka ktorému sa výška nabaľovania znižuje až o 20 %.Hraničné rozmery

Typ Mim.šírka Max.šírka Max.výška Max.plocha
C-80 Vental s kľukou

50 cm

500 cm 500 cm 8 m2
C-80 Vental s motorom

50 cm

500 cm 500 cm 20 m2


Fotogaléria