C-60

Vonkajšie žalúzie C-60


Vonkajšia žalúzia C-60 má lamely so zahnutými okrajmi v tvare C a šírkou 60 mm.

Vďaka ich tvaru je možné naklápanie do oboch strán a docielenie veľmi komfortného tienenia interiéru či regulácie svetelného toku.

Lamely sú vedené vo vodiacich lištách alebo v lanku, ktoré žalúziu na bokoch fixujú v správnej polohe.

Vonkajšie žalúzie je možné inštalovať do okenného otvoru alebo nad okenný otvor. V prípade inštalácie do okenného otvoru zväzok vytiahnutých lamiel znižuje svetlú výšku okna, prípadne môžeme žalúzie inštalovať nad okenný otvor, kde do svetlej výšky okna zasahovať nebudú. C-60 má väčší nábal ako lamela C-80.


FotogalériaVonkajšie žalúzie C-60 delíme podľa spôsobu uloženia horného nosiča:

1. Bez krytia horného nosiča
2. S krytom z hliníkového plechu
3. V špeciálnom hliníkovom boxe
4. V podomietkovej schránke
5. V preklade HELUZ.
6. V samonosnom vyhotovení
7. V provedení Mistral
8. V provedení Comfort systém

1. Vonkajšie žalúzie C-60 bez krytia horného nosiča

               tento typ žalúzií sa využíva väčšinou v prípade, že je na budove stavebne pripravený priestor na umiestnenie vonkajších žalúzií,

do vopred pripraveného priestoru sa vonkajšie žalúzie kotvia prostredníctvom konzol a držiakov,

po vytiahnutí nie sú žalúzie zvonku viditeľné, nosič a zväzok vytiahnutých lamiel je uložený pod fasádou domov,

žalúzie bez krytia horného nosiča sa dajú použiť aj na dodatočnú montáž, po inštalácii je zvonku viditeľný nosič, ako aj zväzok vytiahnutých lamiel a mechanizmus žalúzií nie je chránený pred poveternostnými vplyvmi a hrubými nečistotami.

                                 


2.  Vonkajšie žalúzie C-60 s krytom z hliníkového plechu

               Hliníkový krycí plechzakrýva horný nosič a pri vytiahnutí žalúzií aj zväzok lamiel

zároveň ochráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,

pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,

používa sa pri inštalácii žalúzií, keď horný nosič nie je uložený pod fasádou, alebo v prípade žalúzií, ktoré sú vysunuté pred fasádou,

farbu si vyberte zo širokej ponuky podľa vzorkovníka RAL tak, aby ladila so žalúziami alebo s fasádou.

kotvia sa do rámu okna, ostenia alebo nadpražia.

                                 


3.  Vonkajšie žalúzie C-60 v špeciálnom hliníkovom boxe

               vonkajšie žalúzie sú umiestnené v boxe a na budovu sa inštalujú ako jeden celok. Systém je samonosný a kotví sa prostredníctvom vodiacich líšt na rám okna alebo do ostenia,

box chráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,

box zakrýva horný nosič a pri vytiahnutí žalúzií aj zväzok lamiel,

pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,

voliteľne môže obsahovať integrovanú rolovaciu sieť proti hmyzu

v našej ponuke sútri typy boxov, a topredokenný so skosením 20° (výkres), podomietkový so skosením 20° (výkres) a okrúhly (výkres),

ak si vyberiete typ boxu, ktorý vidno pri pohľade zvonku budovy, dá sa vyberať zo širokej farebnej škály RAL, aby box ladil so žalúziami alebo s fasádou,

je vhodný na dodatočnú predokennú montáž, montáž na fasádu i montáž na dodatočné zaomietanie.

                                 


4.  Vonkajšie žalúzie C-60 v podomietkovej schránke

               vonkajšie žalúzie sa inštalujú do schránkya spolu s ňou sa následne kotvia na budovu,

schránka so žalúziami je určená na zaomietanie, nevidno ju teda zvonku budovy,

schránka chráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,

v schránke je uložený zväzok lamiel pri vytiahnutí žalúzií,

pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,

v našej ponuke jeviac typov schránok: PS (výkres), PSI (výkres), PSL (výkres) vrátane vyhotovenia so zateplením,

môžete si vybrať schránky vrátane bočných izolačných panelov na zapustené vodiace lišty, ktoré sú zvonku neviditeľné.

                                 


5.  Vonkajšie žalúzie C-60 v preklade HELUZ

               špeciálne stavebné preklady určené na umiestnenie vonkajších žalúzií slúžia ako štandardný nosný preklad, vonkajšie žalúzie sa do nich dajú namontovaťaj po dokončení stavby,

žalúzie sa inštalujú do priestoru v stavebnom preklade, keďpo vytiahnutí nie je zväzok lamiel viditeľný,

žalúzie sú chránené pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti je zamedzené vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,

pri motorickom ovládaní sú elektrické súčasti žalúzií chránené,

môžete si vybrať bočné izolačné panely na zapustené vodiace lišty, ktoré sú zvonku neviditeľné.

                                 


6.  Vonkajšie žalúzie C-60 v samonosnom vyhotovení

samonosný systém žalúzií sa používa vtedy, keď sa na budovu nedá uchytiť horný nosič,

žalúzie sa v tomto prípade kotvia len prostredníctvom vodiacich líšt do rámu okna alebo ostenia,

vodiace lišty môžu byť štandardné hranaté alebo dizajnové okrúhle,

nainštalovať ich možno buď do vopred pripraveného priestoru (pod omietkou), alebo tak, že sa horný nosič prekryje hranatou alebo okrúhlou hliníkovou schránkou.

                                 


7.  Venkovní žaluzie C-60 provedení Mistral

             

toto vyhotovenie zaručuje vonkajším žalúziám väčšiu stabilitu vo vetre

pri tomto vyhotovení sa vždy používajú vodiace lišty VL 6 a dve vodiace lanká s priemerom Ø 3,5 mm, umiestnené 75 mm od vonkajšej hrany vodiacej lišty. Tieto lanká pomáhajú lamelám k vyššej stabilite vo vetre Použité sú konzoly PK 70

horný nosič je pri tomto vyhotovení z hliníka a montážne držiaky sú MD 1a z nehrdzavejúcej ocele

                                 


8.  Vonkajšie žalúzie C-60 vyhotovenie Comfort systém

               Comfort systém je riešenie, ktoré výrazným spôsobom zrýchli montáž vonkajších žalúzií. Takisto odpadá montáž krycích plechov alebo podmietkových schránok. Nespornou výhodou tohto vyhotovenia je jednoduchosť a rýchlosť montáže a s tým spojená úspora nemalých finančných prostriedkov.

Systém s predmontovanými vonkajšími žalúziami sa kotví cez vodiace lišty a do šírky 200 cm je samonosný. Nad túto šírku je potrebné prídavné kotvenie. Všetky montážne otvory sú pripravené už z výroby.

Tento výrobok ponúkame vo dvoch základných vyhotoveniach a to buď predokenné alebo podmietkové vyhotovenie.

Systém je možné vybaviť aj rolovacou sieťou, ktorá je tiež predmontovaná od nás z výroby.


Hraničné rozmery

TYP min.šírka max.šírka max.výška max.plocha

C-60 s kľukou

50 cm 500 cm 500 cm 8 m2

C-60 s motorom

50 cm 500 cm 500 cm 20 m2

Fotogaléria